نشانییزد،کیلومتر30جاده یزد-میبد، جاده حاجی آباد، فرعی دوم سمت راست، شرکت پترو کویر صدر
تلفن: 32765632-035               فاکس(ویژه): 89775969-021              همراه: 4521848-0913
ساعات پاسخگویی :      8:00     الی     15:00
پست الکترونیکی:                          info@petro-kavir.ir                          
کد پستی :                                         8946195111
در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، در فرم زیر پست الکترونیک خود را حتما وارد کنید.