دفترتوسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی قیمت جدید محصولات خود را جهت عرضه در بورس کالا اعلام کرد.